Systemy przeciwpożarowe- Łódź

Ochrona przed destrukcyjnym działaniem ognia stanowi najważniejszy element systemu bezpieczeństwa każdego budynku. Jest to jeden z najgroźniejszych żywiołów, który błyskawicznie pochłania wszystko na swojej drodze. Może też działać z ukrycia, przez rozprzestrzenianie toksycznych gazów i dymu. Trudno też przed nim uciec, jeśli nie zostały ku temu stworzone odpowiednie warunki. Systemy przeciwpożarowe stanowią wiodący przedmiot zainteresowań naszej firmy. Zajmujemy się projektowaniem i wykonawstwem instalacji ostrzegawczych, jak i tych, które pomagają w oczyszczaniu powietrza (systemy oddymiania). Do wyjątkowo skutecznych z dużych obiektach handlowych czy firmach zalicza się dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO). Uzupełniony o systemy komunikacji, informuje o zagrożeniu. Jednocześnie umożliwia głosowe podawanie instrukcji dotyczących postępowania podczas ewakuacji. Pozwala też na opanowanie ewentualnej paniki w miejscach publicznych.

 

Czym jest system sygnalizacji pożaru (system SSP)?

System SSP, czyli system sygnalizacji pożaru, jest unikalny dla danego obiektu. Stanowi on zbiór rozmaitych urządzeń, począwszy od czujników ciepła i dymu, przez sygnalizatory dźwiękowe i świetlne, po centralę alarmową, która odpowiada za sterowanie całym systemem. Unikalność, jaką wyróżniają się takie systemy przeciwpożarowe, wynika ze specyfiki obiektu. Warunkują ją przeznaczenie budynku, natężenie ruchu, układ pomieszczeń, intensywność eksploatacji, rodzaj przechowywanych materiałów czy wprowadzonych zabezpieczeń ppoż. Dlatego innego projektu będzie wymagać serwerownia, innego – magazyn materiałów papierniczych, a jeszcze inny system SSP należy zaprojektować dla galerii handlowej czy hotelu.

Podstawowym zadaniem, jakie pełni system sygnalizacji pożaru, jest samoczynne wykrywanie pożaru. Następnie jest uruchamiany dźwiękowy system ostrzegawczy i powiadamiana odpowiednia jednostka straży pożarnej. System alarmowy może też być informacją dla służb wewnętrznych, które podejmują stosowne działania i przeprowadzają ewakuację. Uzupełnieniem SSP mogą być systemy oddymiające. Natomiast system sygnalizacji pożaru nie powinien współpracować z innymi systemami technicznymi, które mogłyby ograniczać sprawność jego działania. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą systemów kontroli dostępu.

Systemy przeciwpożarowe są montowane przede wszystkim po to, aby ochronić ludzi oraz przedmioty przed zagrożeniem pożarowym. System przeciwpożarowy składa się m.in. z detektorów ognia i detektorów dymu.

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) to jeden z elementów, które zapewniają bezpieczeństwo w różnych obiektach. DSO informuje o zagrożeniu pożarowym. Dzięki temu elementowi możliwa jest sprawna ewakuacja osób, które znajdują się w zagrożonym obiekcie.

System sygnalizacji pożaru (SSP) składa się m.in. z czujników ciepła i dymu, sygnalizatorów dźwiękowych i świetlnych oraz centrali alarmowej. Projektowany jest specjalnie dla konkretnego budynku. Wynika to ze specyfiki obiektu. Zadaniem SSP jest wykrywanie pożaru.