Systemy komunikacji wewnętrznej - Łódź

Jednym z elementów, który składa się na kompleksowy system bezpieczeństwa w obiekcie, są urządzenia dające możliwość komunikacji wewnętrznej. Przykładem takich powszechnie stosowanych rozwiązań są systemy przywoławcze montowane w szpitalach przy łóżkach pacjentów. Pozwalają one na poinformowanie pracownika ochrony zdrowia o złym samopoczuciu lub określonej potrzebie pacjenta. Systemy komunikacji wewnętrznej stanowią też uzupełnienie domofonów i videofonów oraz innych systemów kontroli dostępu. Za ich pomocą pracownik ochrony czy ściśle chronionego działu może wymienić informacje z gościem, bez potrzeby wpuszczania go do środka. Do popularnych urządzeń z tej grupy zaliczają się interkomy IP.

Placówki medyczne, opiekuńcze czy zakłady zamknięte nie są jedynymi obiektami, w których sprawdzają się systemy przywoławcze. Oferujemy ich montaż także w firmach z branży hotelarskiej i gastronomicznej, w toaletach dla niepełnosprawnych, w ośrodkach rehabilitacji i wielu innych miejscach. Interkomy IP sprawdzą się w kontroli wejść do budynków wielorodzinnych rezydencjonalnych, na zamknięte oddziały firm, do laboratoriów, pomieszczeń kasowych i innych miejsc objętych szczególną ochroną. Projektujemy i wykonujemy systemy komunikacji wewnętrznej oparte na wysokiej jakości komponentach, dostosowane do specyfiki i potrzeb danego obiektu. Zapraszamy do poznania oferty systemów alarmowych oraz systemów oddymiających.