Jakie budynki muszą posiadać systemy sygnalizacji pożaru?

Obecnie różnego rodzaju budynki, zarówno te nowo powstałe, jak i te działające już od jakiegoś czasu, mogą posiadać bardzo wiele systemów, które ułatwiają ich funkcjonowanie, ale także wpływają na bezpieczeństwo osób, które w budynkach takich przebywają. Istnieją jednak przepisy, które jednoznacznie wymagają, aby pewnego rodzaju budynki obowiązkowo posiadały niektóre z takich systemów. Tak jest, chociażby w przypadku systemu sygnalizacji pożaru. Dziś chcemy więc zastanowić się, kiedy i gdzie takie rozwiązanie musi zostać zainstalowane!  

 

Czym jest SSP, czyli system sygnalizacji pożaru?

Warto zacząć od tego, czym w ogóle jest wspomniany przez nas system sygnalizacji pożaru. Najprościej mówiąc, jest to zestawienie różnego rodzaju urządzeń, których głównym zadaniem jest jak najwcześniejsze wykrycie pożaru i zapewnienie bezpieczeństwa ludziom znajdującym się w budynku, w którym SSP działa. W skład takiego systemu wchodzić mogą różnego rodzaju czujniki, sygnalizatory (zarówno dźwiękowe, jak i świetlne), elementy oddymiające oraz centrale alarmowe. Wszystko zależy oczywiście od specyfiki budynków, ich przeznaczenia, układu pomieszczeń czy też intensywności ich eksploatacji. Jakby jednak nie było, SSP to bardzo pożyteczne rozwiązanie dla wielu rodzajów obiektów. Ustalmy teraz, gdzie taki system musi zostać obowiązkowo zamontowany!

system

 

Jakie obiekty muszą posiadać SSP?

Okazuje się, że jeśli chodzi o SSP to głównym dokumentem, który wyjaśnia, gdzie musi się on znaleźć, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dodatkowo aktualną listę obiektów, w których system taki jest obowiązkowy, można znaleźć na stronach Państwowej Straży Pożarnej.

Niemniej wyróżnia się 3 główne kategorie obiektów, w których SSP jest obowiązkowy. Są to:

  • budynki użyteczności publicznej o określonej powierzchni,
  • budynki handlowe i podobne o określonej prawnie powierzchni,
  • budynki o szczególnym znaczeniu dla państwa oraz kultury.

Tutaj praktycznie każdy rodzaj budynku ma jasno sprecyzowane pułapy miejsc lub powierzchni, po których przekroczeniu system sygnalizacji pożaru musi zostać zamontowany. Jedynie ostatnia kategoria budynków, czyli te o szczególnym znaczeniu, podlegają trochę innym przepisom. W wypadku zabytków oraz muzeów to Generalny Konserwator Zabytków wyznacza takie budynki. Podobnie ma się z archiwami wyznaczonymi przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz bibliotekami, których zbiory są częścią tak zwanego narodowego zasobu bibliotecznego.