Jaką rolę pełnią obiektowe systemy integrujące?

Systemy sygnalizacji pożaru to zbiór urządzeń składający się z czujników, sygnalizatorów i centrali alarmowej sterującej całą instalacją. Systemy przeciwpożarowe zawsze są unikalne, a zastosowane rozwiązania wynikać powinny ze specyfiki danego obiektu. Urządzenia przeciwpożarowe mogą zostać zintegrowane w jeden system, który wspomaga kontrolę i obsługę instalacji oraz wspiera operatorów w podejmowaniu decyzji w sytuacji zagrożenia.

Zarządzanie systemem bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie

Obecnie systemy pożarowe tworzą rozbudowane organizacje skorelowane w jedną infrastrukturę zarządzaną centralnie. Jest to niezwykle ważny aspekt bezpieczeństwa oraz ogromne wyzwanie dla operatorów i jednostek zarządzających systemem, który musi działać w sposób ciągły. Rozległość i stopień skomplikowania instalacji jest mocno powiązany z konstrukcją obiektu i jego powierzchnią. SIUP jest narzędziem, które ułatwia kontrolę i obsługę poszczególnych komponentów systemu przeciwpożarowego. SIUP, czyli system integrujący urządzenia przeciwpożarowe koordynuje działanie:

spryskiwacz przeciwpożarowy

SIUP scala informacje od podległych systemów i realizuje nad nimi nadzór.

Z czego składa się obiektowy system integrujący?

Każdy zintegrowany system bezpieczeństwa pożarowego zbudowany jest z trzech komponentów. Podstawę stanowi sprzęt, czyli serwery, urządzenia składowania danych, urządzenia zasilające i stacje robocze. Drugim filarem systemu integrującego jest oprogramowanie, czyli system operacyjny, system zarządzania bazami danych oraz aplikacje. Ostatnim elementem są dane, które dostarczają informacji dotyczących różnych obszarów działania systemu.

Warto podkreślić, że różne systemy integrujące mogą ze sobą współpracować w różnych kombinacjach i układach, w zależności od potrzeb użytkownika. SUIP mogą funkcjonować w jednym obiekcie lub w kompleksie budynków.