Jak efektywnie rejestrować czas pracy?

Jak mówi znane powiedzenie, czas to pieniądz. Żaden przezorny przedsiębiorca nie może sobie pozwolić na to, aby choć sekunda przeciekła mu między palcami. Taka sytuacja oznaczałaby przecież straty. Dlatego istnieje zapotrzebowanie na to, aby stosować systemy, które pozwalają na precyzyjną rejestrację czasu pracy poszczególnych osób.

 

Elektroniczna rejestracja

Jednym z często stosowanych rozwiązań jest elektroniczna rejestracja, która opiera się na wykorzystaniu kart magnetycznych. Taka karta jest przez każdego pracownika skanowana bezpośrednio przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy. Dzięki temu możliwe jest dokładne ustalenie liczby godzin spędzonych w trakcie wykonywania zadań. Ponadto elektroniczne systemy umożliwiają wylogowanie się na przerwę, co również pomaga w określeniu tego, ile dokładnie godzin zostało przeznaczonych na wykonywanie obowiązków.

Można oczywiście stosować także metody rejestracji czasu pracy, które nie są elektroniczne. Polegają one zazwyczaj na dokonaniu odpowiednich wpisów, które potwierdzają przybycie na stanowisko pracy oraz jego opuszczenie. W większości przypadków metody te są jednak wypierane przez nowocześniejsze rozwiązania.

karta

 

Problem polega jednak z rejestrowaniem czasu w sytuacji, w której obowiązki wykonuje się nie w firmie, lecz w sposób zdalny, z własnego domu. Jakimś wyjściem jest w takich okolicznościach rozliczanie pracownika nie z czasu poświęconego na wykonywanie zadań, lecz z ukończonych zleceń. Niektórzy pracodawcy wprowadzają jednak mimo wszystko pewne metody ewidencji, które polegają, chociażby na meldowaniu się na czacie o określonych godzinach. Tego rodzaju rozwiązania pozwalają upewnić się o rzetelności pracownika. W praktyce ostatecznym sprawdzianem jest jednak i tak przedstawienie na czas gotowego projektu.

Efektywne rejestrowanie czasu pracy wcale nie musi oznaczać drobiazgowej kontroli. Wprost przeciwnie, czasem lepsze rezultaty jest w stanie przynieść danie pracownikowi większego obszaru swobody. Może to pozytywnie wpłynąć na kreatywność i skuteczność.