Jak działają systemy oddymiania?

Skutki wybuchu pożaru są bardzo groźne dla wszystkich osób, które przebywają w obiekcie, w którym pojawił się ogień. Dla zmniejszenia skali zagrożenia konieczne jest więc montowanie instalacji, które będą sygnalizowały niebezpieczeństwo, pozwolą na sprawne przeprowadzenie ewakuacji, a także ułatwią podjęcie akcji gaśniczej. Jednym z rozwiązań składających się na tego rodzaju zabezpieczenia, zapewniającym bezpieczną drogę ewakuacji jest system oddymiania. Przekonajmy się, jakie jest jego znaczenie i zobaczmy, w jaki sposób funkcjonuje.

 

Dlaczego systemy oddymiania są niezbędne?

Choć pożar kojarzy się na ogół głównie z wysoką temperaturą i płomieniami niosącymi ryzyko groźnych poparzeń, to największe niebezpieczeństwo jest związane z pojawiającym się dymem. Gazy pożarowe powstające podczas palenia się różnych materiałów, z których jest zbudowany płonący obiekt, a także jego wyposażenie są w wielu przypadkach silnie toksyczne, a niekiedy trujące. Zwykle powodują też nie tylko problemy z oddychaniem, ale także znaczne ograniczenie widoczności, utrudniając dotarcie do wyjść ewakuacyjnych i sprawne opuszczenie budynku.

 

Rodzaje systemów oddymiania i ich praca

 

czujnik dymu

System oddymiania pozwala na wyprowadzenie gazów pożarowych poza budynek, a także na dostarczenie niezbędnego przebywającym w nim ludziom powietrza. Instalacje oddymiające mogą być zaprojektowane jako systemy grawitacyjne lub mechaniczne. System grawitacyjny składa się z kilku podstawowych elementów. Kluczowe znaczenie mają montowane w dachu klapy oddymiające, lub na ostatniej kondygnacji okna oddymiające, otwierane w razie podwyższonego stężenia dymu, a także klapy napowietrzające instalowane niżej, na odpowiednio dobranej wysokości oraz system wykrywający i aktywujący proces oddymiania. Oddymianie grawitacyjne działa za sprawą powstawania różnicy ciśnień – rozgrzane, a przez to rzadsze gazy pożarowe ulatują ku górze, a do budynku na ich miejsce dostarczane jest świeże powietrze o większej gęstości. Nieco bardziej złożony jest system mechaniczny, który wymaga rozprowadzenia po budynku kanałów oddymiających oraz wyposażenia całości w wentylatory, które tłoczą świeże powietrze i wypychają pojawiające się gazy pożarowe.