Gdzie jest obowiązek stosowania DSO?

Dźwiękowy system ostrzegawczy ma na celu rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatów głosowych w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. System ten jest najczęściej stosowany w budynkach różnego przeznaczenia w celu ochrony i skutecznego przekazywania informacji pracownikom oraz klientom.

 

Czym jest dźwiękowy system ostrzegawczy?

Dźwiękowy system ostrzegawczy to nieodłączny element nowoczesnych instalacji w nowo powstających budynkach. Umożliwia on sprawne przekazywanie komunikatów o zagrożeniu, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w takich budynkach jak centra handlowe, kina, teatry czy dworce. Obowiązek stosowania DSO został wprowadzony w Polsce w 2003 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Natomiast sposób w jaki system ten ma być montowany określa norma branżowa PN-EN 60840 „Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze”.

megafon

 

Gdzie należy montować DSO?

Dźwiękowy system ostrzegawczy należy stosować w nowopowstających budynkach, ale też budynkach przeznaczenia publicznego. Powołując się na wspomniane rozporządzenie system DSO należy montować w budynkach wysokich i wysokościowych, budynkach handlowych oraz wystawienniczych, budynkach jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8000 m2, w których przebywa ponad 50 osób, ale również w budynkach wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2, w której przebywa ponad 50 osób. Taki system należy też montować w salach sportowych, gdzie zasiada ponad 1500 widzów, kinach, teatrach, szpitalach czy blokach mieszkalnych, a nawet na stacjach metrach, dworcach czy portach. Jest to spowodowane dbałością o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, którzy w sytuacji zagrożenia zostaną poinformowani w wyraźnym komunikacie o niebezpieczeństwie i będą mogli na czas opuścić zagrożone na przykład pożarem miejsce.

 

Montaż systemu DSO

Montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego należy wykonać zgodnie z projektem. Projekt powinien zawierać obliczenia lub symulacje akustyczne, które potwierdzają prawidłowy dobór głośników. Cała instalacja nagłośnienia musi spełniać warunki minimalnej zrozumiałości mowy. W Polsce wymagany minimalny poziom zrozumiałości wynosi 0,5 w skali STI. W skład dźwiękowych systemów ostrzegawczych wchodzą m.in. certyfikowane głośniki, źródło dźwięku wraz ze wzmacniaczami, mikrofon, zasilacze, system kontrolera sieciowego, akumulatory, wielokanałowy interfejs, a także rozdzielacz sieciowy. Wszystkie one stanowią jeden - zintegrowany system bezpieczeństwa, który w razie wystąpienia zagrożenia umożliwi przekazanie komunikatu ostrzegawczego tak ważnego dla wszystkich użytkowników, którzy będą mogli zostać ewakuowania w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji jak pożar, wybuch czy zagrożenie epidemiologiczne. Nasza firma zapewnia również wszystkie certyfikaty dopuszczające system do użytkowania we wcześniej wymienionych budynkach.