Czym jest system sygnalizacji pożaru (SSP)?

Ochrona zdrowia i życia ludzi to priorytet, o który można dbać na różne sposoby. Jednym z nich jest nowoczesny system sygnalizacji pożaru. Warto wiedzieć czym dokładnie jest i jak funkcjonuje.


Pożarowe systemy zabezpieczeń

Systemy zabezpieczeń to bardzo ważne elementy w zapewnieniu ochrony zdrowia i życia ludzi w budynku oraz zabezpieczeniu mienia. Każdy obiekt użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych czy budynków mieszkalnych. Ważnym rodzajem rozwiązania są systemy alarmowe wykrywania włamania oraz przeciwpożarowe. Współpracują one wspólnie w ramach jednego połączonego środowiska, w skład którego wchodzą ponadto sposoby oddymiania i automatyki pożarowej, telewizja dozorowa czy dźwiękowe systemy ostrzegawcze. To wszystko stanowi komplementarną całość, w którą wyposaży nas firma LVS-TECH. Dzięki kompleksowemu podejściu znacząco poprawia się bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie.


czujnik pożaru


SSP – czym jest?

SSP to system sygnalizacji pożaru. Dzielimy je na czujniki, które czujniki, za pomocą których wykrywany jest pożar, czyli automatyczne ostrzeganie pożarowe. Może być również ręczne ostrzeganie pożarowe, poprzez zainstalowanie przycisków wywołujących alarm, dzięki temu osoby będące w pobliżu szybciej przekażą informacje.  Zasada działania systemu polega na wykryciu ogniska pożaru i przekazaniu tejże informacji do Centrum Monitorującego. Jednak, żeby do tego doszło cały system, musi być wyposażony w urządzenie nadawcze. Centrala Systemu Monitorującego przekazuje informacje o wykrytym zagrożeniu do odpowiedniej jednostki państwowej Straży Pożarnej. Najważniejszą funkcją systemu SSP jest ochrona ludzkiego zdrowia i życia oraz zabezpieczenia mienia w obiekcie, w którym jest zainstalowany. W pomieszczeniach montowane są czujki wykrywające dym lub wysoką temperaturę. Daje to możliwość szybszej reakcji, a co za tym idzie ewakuacji ludzi bez zbędnej paniki i to jeszcze zanim ogień rozejdzie się po obiekcie.