Co zaliczamy do tzw. systemów przywoławczych?

Systemy przywoławcze są nieocenione w sytuacji, kiedy chcemy poprosić o pomoc, znajdując się na sali szpitalnej, czy przekazać informację osobie przebywającej w innym pomieszczeniu. Ponadto systemy są wykorzystywane w wielu branżach, w których ważną rolę odgrywa sprawna i szybka komunikacja. Sprawdź, jakie urządzenia zaliczamy do systemów przywoławczych.

 

system przywoławczySystemy przywoławcze – urządzenia

System przywoławczy inaczej nazywany systemem przyzywowym to instalacja, której celem jest usprawnienie komunikacji wewnętrznej. Dzięki określonym urządzeniom możliwa jest szybsza i bardziej precyzyjna komunikacja w wielu branżach od przemysłu, produkcji, handlu poprzez usługi. W zależności od stopnia rozbudowania system przywoławczy zbudowany jest z gniazda przywoławczego, centralki, nadajników oraz odbiorników zwanych pagerami. Na rynku dostępne są rozwiązania bezprzewodowe i tradycyjne instalacje.

 

Działanie systemy przywoławczego

Systemy przywoławcze najczęściej są montowane w szpitalach – na salach, na których leżą pacjenci. Dzięki urządzeniom w formie nadajników pacjent może przywołać personel medyczny do siebie, w pilnych sytuacjach. W takim systemie centralka systemy wyposażona jest w wyświetlacz informujący o numerze sali, do której należy się udać w celu udzielenia pomocy. Dzięki podłączeniu systemy do systemy elektryki w budynku możliwe jest także wywołanie efektów świetlnych na przykład w postaci migających lamp, co jeszcze bardziej usprawnia działanie całego systemu i pozwala szybciej zareagować.

 

Zastosowanie systemów komunikacji wewnętrznej

Instalacja przywoławcza wykorzystywana jest powszechnie w wielu branżach. Bardzo często systemy można spotkać w restauracjach, hotelach, szpitalach lub innych placówkach medycznych, na halach produkcyjnych, czy nawet w obiektach handlowych.